Skip to main content

Tilltänkt revisor petades i sista stund – Anna Palm (M) kallades in akut

Medborgerlig Samling (MED) föreslogs få in en representant bland kommunens revisorer. Då inkallades tidigare kommunalrådet Anna Palm (M) som motkandidat i sista stund. Efter omröstning stode det klart att MED blev utan insyn.