Skip to main content

U-sväng om Sofieroleden – majoritet för vägbygget – Hallandsposten

Att Kristianstadsvägen ska bli farligt godsled har länge verkat stensäkert. Men en motion frä;n SD och MED ger frågan en sensationell vändning. Nu finns politisk majoritet för att i stället bygga ut Sofieroleden.