Skip to main content

Utan yttrandefriheten har vi ingen fungerande demokrati – Nyheter Idag

Tvärtemot vad klåfingriga och historielösa identitetspolitiker och aktivister vill göra gällande är yttrandefriheten inte till för de vanliga, allmänt accepterade åsikterna. Vår grundlagsfästa yttrandefrihet ska skydda udda åsikter, satir och uttryck. När vi inte står upp för yttrandefriheten blir konsekvenserna att viktiga röster som Lars Vilks kan förföljas och jagas av extremister, skriver Edward Nordén från Medborgerlig Samling.