Skip to main content

Vi måste sluta ha ett valsystem som gynnar riksdagsledamöter som aldrig haft ett jobb utanför politiken – Debattartikel dt.se

”DT:s kartläggning under vinjetten Dalabänken visar att nuvarande valsystem inte förmår fånga upp och skicka de bäst lämpade att representera länet”, skriver Mats Bergh, Medborgerlig Samling Dalarna.