Skip to main content

Vi ska inte leva med korkade följder av ogenomtänkta beslut

Brukar du ta med dig en förpackning mjölk på din utflykt till stranden, slänga den lilla plastkorken men ta med dig den tomma förpackningen för återvinning?