Skip to main content

Vår historia

MED partistämma 2017
Logotyp för Borgerlig Framtid
Flygbladsutdelning 2017.
Ilan Sadé, tidigare partiledare för Medborgerlig Samling
Ilan Sadé, partiledare, och Josefin Utas, demokrati- och jämställdhetspolitisk talesperson, toppade Medborgerlig Samlings riksdagslista 2018.
Daniel Sonesson

Partihistorik

Medborgerlig Samling (MED) är ett politiskt parti som bildades 2014, då under namnet Borgerlig Framtid (BF).

Ledorden för det nystartade blå-gröna partiet var säkerhet, trygghet och hållbarhet. Ansatsen var att de borgerliga partierna i Sverige inte tog sitt ansvar för landets långsiktiga utveckling och inte heller utgjorde ett tydligt alternativ till det rådande socialistiska synsättet.

Borgerlig Framtid deltog i riksdagsvalet 2014 men utan förtryckta valsedlar. Partiet fick endast ett litet antal röster.

Borgerlig Framtid växer och formas

Efter Decemberöverenskommelsen som ingicks i december 2014 mellan sex av de åtta riksdagspartierna tog Borgerlig Framtids tillväxt ordentlig fart.

Våren 2015 valdes en styrelse för partiet bestående av åtta personer. Verksamheten utökades och distrikt med egna styrelser startades upp runt om i landet. Samma år fick partiet även sina första medlemmar som innehade platser i kommunfullmäktige, det vill säga personer som valts in på annat partis mandat men som valt att sitta kvar som politiska vildar efter att ha gått med i dåvarande BF.

I och med antagandet av det första riktiga partiprogrammet i augusti 2015 tog partiets politiska inriktning tydligare form som ett liberalkonservativt parti som vill se ett mer ansvarsfullt förvaltande av Sverige och som anser att politiken måste ha stark folkförankring och baseras på fakta och evidens.

Partiet byter namn till Medborgerlig Samling

Antalet distrikt fortsatte att öka under 2016. På den ordinarie årsstämman våren 2016 valdes en ny större partistyrelse på 10 personer.

I augusti 2016 uteslöts den tidigare ordföranden ur partiet och i samband med det uppstod en schism mellan partiet och den uteslutna ledamoten om vem som egentligen ägde rättigheterna till bland annat partiets webbsida och e-post-adresser.

På en extrastämma i oktober 2016 bytte partiet därför namn från Borgerlig Framtid till Medborgerlig Samling, förkortat (MED). På extrastämman valdes Ilan Sadé till ny partiordförande.

Våren 2017 registrerades partiet hos Valmyndigheten för att delta i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt i val till Europaparlamentet.

På den ordinarie årsstämman i april 2017 antogs ett nytt partiprogram, nu kallat Idéprogram, samt ett antal sakpolitiska program. Ilan Sadé valdes om till partiordförande och den nyvalda styrelsen inrättade ett verkställande utskott, VU, som är ansvarigt för den löpande verksamheten.

Under 2017 startades partiets första lokalavdelningar som till storlek motsvarar en eller flera kommuner.

Medborgerlig Samling ställde upp i riksdagsvalet 2018 samt även i val till en del kommuner och landsting. I riksdagsvalet fick partiet 0,2 % av rösterna och fyra kommunmandat i kommunerna Höör (1 mandat), Laholm (2 mandat) samt Torsås (1 mandat).

Våren 2019 ställde partiet för första gången upp i val till EU-parlamentet.

Ny partiledare

Våren 2023 meddelar partiledare Ilan Sadé att han inte ämnar ställa upp för omval. Vid partistämman i september 2023 väljs Daniel Sonesson till ny partiledare av en enhällig stämma.

Medborgerlig Samlings partistämma utgör slutpunkten på cirka ett års arbete med utveckling och uppdatering av MED:s politiska program. Under tre intensiva dagar behandlades 13 sakpolitiska program, 2 interna propositioner och ca 50 motioner. En ny partistyrelse valdes med 11 ledamöter och 4 suppleanter.