Skip to main content

Aktuella politiska frågor

Vilka politiska frågor slåss vi för just nu?

Här står en ingress om frågor som är på tapeten just nu. Allt från Chat Control till energiförsörjningsfrågan. Det kan handla om politiska utspel andra partier har gjort och hur MED förhåller sig till dessa.

Det kan vara bra för medlemmar att få enkel bakgrundsfakta kring aktuella frågor som ofta är lite komplexa – här finns utrymme för att reda ut frågetecken.

xxxxx

xxxx