Skip to main content

Politikområden

Anti-identitetspolitik

Den identitetspolitiska ideologin kan beskrivas som ”kulturell socialism”. Det är en strategi för att stärka enskilda gruppers position i samhället. Med hjälp av identitetspolitik försöker man skapa ”rättvisa” genom att sortera människor enligt exempelvis ursprung eller kön, för att sedan tilldela privilegier utifrån grupptillhörighet. Detta oavsett enskilda individers olika intressen och talanger, och oavsett de krav som ett yrkesval ställer.

Vi i Medborgerlig Samling motsätter oss detta. Vi anser att det är vad man kan som ska avgöra, inte vem man är. Vi kommer därför att göra vårt yttersta för att det ska vara kompetens som avgör, inte identitetspolitik.

Vi anser:

  • Staten skall vara åsiktsneutral
  • Den offentliga sektorn skall vara politiskt neutral och sekulär
  • Stödet till lobbyorganisationer avskaffas

Staten skall vara åsiktsneutral

Den svenska staten skall vara åsiktsneutral, utöver det faktum att den skall förvalta svenska seder och bruk. Inom staten skall alla behandlas lika – män som kvinnor, oavsett sexuell läggning, hudfärg eller religiös tillhörighet – men endast på ett sätt som värnar det offentligas oväld och en gemensam svensk kultur.

Den offentliga sektorn skall vara politiskt neutral och sekulär

Den offentliga sektorn är till för alla medborgare, och skall i sin presentation utåt visa respekt för individens personliga, politiska och religiösa eller icke-religiösa uttryck. Detta innebär att den som möter medborgaren i sin tjänsteutövning skall iklä sig en ”uniform” av politisk, religiös och sexuell neutralitet.

Stödet till lobbyorganisationer avskaffas

Medborgare skall inte via skattsedeln tvingas bekosta uppfostringskampanjer riktade mot dem själva. Kulturell och politisk kommunikation är en sak för ett civilsamhälle som bekostas av de individer som är personligen engagerade i sådana frågor.