Skip to main content

Sveriges politikerkår är en säkerhetsrisk – Debatt Nyheter Idag

När man är satt att förvalta ett land, men inte klarar av att lösa de i många fall allvarliga problem som landet har, då är man i sig en säkerhetsrisk, skriver Åsa Tallroth och Fredrik Sander, MED.