Skip to main content

Vår politik

Välfärden kräver en god skattebas – inte höga skatter

Medborgerlig Samling lägger stor vikt vid din frihet och vill begränsa statens inflytande över dina livsval – men betonar att vi alla har både rättigheter och skyldigheter. Vi har en konservativ syn på samhället och kulturen förenad med en liberal syn på ekonomi.

MED är ett liberalkonservativt parti – vi förenar en liberal syn på individens rättigheter och den ekonomiska politiken med en konservativ syn på samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet.

MED gör avtryck

Många av våra politiska förslag håller på att bli politisk verklighet. Folkräkning är ett sådant exempel, som efter att Medborgerlig Samling kontaktat riksdagspartierna nu utreds av regeringen.