Skip to main content

Granskningsgruppen

MED granskar

Medborgerlig Samlings granskningsgrupp arbetar för att identifiera fusk och oegentligheter som leder till slöseri med skattebetalarnas pengar. Vissa av våra gräv har bland annat lett till att myndigheter polisanmält föreningar som har fuskat sig till bidrag.

Våra granskningar

Gräv #1: Läxhjälpsbedrägerier

Gräv #2: Milli Görüs bygger moské i Skärholmen

Gräv #3: Vårdslösa markanvisningar

Gräv #4: Avslöjas inom kort

QR Swish Granskningsgruppen.

Stötta Granskningsgruppen

All granskning görs helt idéellt av engagerade medlemmar. Vi är dock beroende av ditt stöd för att täcka våra kostnader för att begära ut offentliga handlingar, och inte minst för produktion av filmer, pressmeddelanden och presskonferenser, för att kunna publicera Granskningsgruppens olika gräv och på så sätt ställa ansvariga politiker och myndigheter till svars.

Tipsa Granskningsgruppen!

Skriv till [email protected]

Gräv #1:

Läxhjälpsbedrägerier

Granskningsgruppen undersökte Skolverkets bidrag till läxhjälp till ideella organisationer, och upptäckte att orimligt stora summor gick till just Järvaområdet i Stockholm. En närmare granskning visade att av 22 mottagande föreningar i Järva var det endast 5 som bedrev läxhjälp i området. Resten bedrev helt annan verksamhet än läxhjälp eller var rena bluff-föreningar helt utan verksamhet.

En sådan bluff-förening drevs under många år av en S-politiker i den lokala stadsdelsnämnden. Fortsatt granskning visade att politikern under annat namn även lurat till sig stora summor bidrag från den egna stadsdelsnämnden, med hjälp av manipulerade räkenskaper och osanna verksamhetsberättelser. Han har själv i sin roll som politiker varit delaktig i beslut gällande den egna bluff-föreningen, men även gällande tilldelning av miljonbidrag till en förening där hans föräldrar är styrelsemedlemmar, utan att anmäla jäv.

MED har konfronterat både Stadsdelsnämndens dåvarande ordförande liksom Socialdemokraterna i Stockholms stad, vilka dock inte har vidtagit några åtgärder mot politikern.

Fortsatt granskning visade att kvalitetsproblemen hos Skolverket är omfattande och systematiska, och inte bara är koncentrerade till Järvaområdet. Två av tre granskade bidrag går ner i fel fickor, bland annat gick 4 miljoner till en fotbollsskola i Danderyd som byggde en musikstudio till föreningens styrelsemedlemmar. MED krävde i ett öppet brev Skolverkets dåvarande generaldirektörs avgång.

Vi kräver att skolministern avsätter generaldirektören för Skolverket.
Han har år efter år visat på en ovilja eller oförmåga att komma till rätta med bidragsfusket.

Länkar Gräv #1

Bidragsfusk i Järvaområdet Skolverket, mars 2022

Föreningsbidrag i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd – jävig politiker, april 2022

Stadens pengar går till könsseparerad verksamhet och utövandet av social kontroll i Järva, april 2022

S-politiker bakom bluff-förening i Järva, april 2022

Fotbollsklubb i Danderyd fuskar till sig 4 milj. av läxhjälpspengar, nov 2023

Gräv #2:

Moskébygget i Skärholmen

– Stockholms stad upplåter mark till islamistiska och antisemitiska organisationen Milli Görüs


Granskningsgruppen fick tips om att den islamistiska organisationen Milli Görüs kunde ligga bakom det planerade moskébygget i Skärholmen, en jättebyggnad för 100 miljoner. Milli Görüs är en turkisk organisation som är baserad i Tyskland som vill avskaffa västerländsk demokrati till förmån för global islam baserad på sharia. Ideologin vill motverka integration av turkar i utlandet, anser att västerländska värderingar är dekadenta och destruktiva, och är uttalat antisemitisk.

Trots att rykten om Milli Görüs inblandning hade påtalats till Exploateringsnämnden, gavs i maj 2022 startbesked för bygget, utan att frågan utreddes och utan något som helst omnämnande av Milli Görüs eventuella inblandning. Detta innebär att politikerna inte bara beslutat att upplåta stadens mark för detta projekt, utan dessutom avsätter 13 miljoner av skattebetalarnas pengar för förberedande markarbeten.

Granskningsgruppen har utrett personer och organisationer bakom bygget och har på så sätt tydligt kunnat leda i bevis att Milli Görüs står för planering och finansiering av moskébygget. De agerar via en moské och en tillhörande stiftelse i Sverige, som uppträder som officiell huvudman för avtal och tillstånd. På denna moskés hemsida deklareras helt öppet och på svenska en fientlig inställning till västerländska värderingar, inklusive yttrandefrihet och demokrati.

Någon prövning av huvudmännen och deras organisation enligt stadens demokratikriterier har inte gjorts av någon instans som hanterat ärendet, trots att den demokratifientliga värdegrunden bara var en googling bort. MED invänder starkt mot denna vårdslösa hantering av Stockholmarnas värdefullaste tillgång, kommunal mark, och förslösandet av vårt demokratiska kapital genom att underlätta för antidemokratiska krafter att upprätta grandiosa landmärken från vilka de kan motverka integration och motarbeta demokrati.

Gräv #3:

Expolaterings­nämndens vårdslösa mark­anvisningar

– fler mosképlaner med olämpliga aktörer

Exploateringsnämndens markanvisning till islamistiska organisationen Milli Görüs visade sig inte vara en engångsföreteelse. Granskningsgruppen har avslöjat en hel serie av häpnadsväckande markanvisningar till synnerligen olämpliga aktörer i Järvaområdet.

Bakgrunden är den politiska planen Vision Järva 2030, där moskébyggen har fått hög prioritet. Så hög prioritet att man i jakten på en lämplig aktör kompromissat vårdslöst med vandelsprövningen av byggherren. I ett fall har kommunal mark sålts till en ljusskygg stiftelse kontrollerad av Saudiarabien. I ett annat har mark anvisats till personer som sedan dömdes till långa fängelsestraff för grova ekonomiska brott. I ett tredje fall anvisades mark till personer som polisanmälts för bidragsbedrägerier mot Skolverket, och som sprider en synnerligen intolerant syn på oliktänkande.

Två av dessa projekt beskrivs, trots haverierna, som pågående av Exploateringskontoret. Det är alltså inte Exploateringsnämndens förtjänst att vi sluppit tre stora moskéer med kriminella huvudmän eller som kontrolleras av en antidemokratisk främmande makt, utan enbart de inblandade aktörernas egen oförmåga och bristande finansiering.

Inte i något enda fall har huvudmännen prövats enligt stadens värdegrund och demokratikriterier. MED har överlämnat ett omfattande utredningsmaterial till stadens revisorer och ifrågasätter varför Exploateringsnämnden rekommenderades få ansvarsfrihet.