Skip to main content

”Bidra. Inte bidrag.”

Daniel Sonesson

Partiledare

Då riksdagspartierna drar sig allt mer åt mitten och samtliga förlitar sig på högskatte- och bidragspolitik, är MED Sveriges frihetliga liberalkonservativa opposition från höger.
Sverige behöver inte mer socialliberalism, höga skatter eller naiva och segregerande bidrag. Sverige behöver säkra att allt fler blir en del av gemenskapen och stärka hoppet hos samtliga generationer till en ny era av Svensk framgång. Detta stavas mer fokus på tillväxt och jobbskapande i privat sektor. Vi behöver ersätta bidragen som utanförskapets inlåsningsmekanismer med  möjligheten för var och en att försörja sig och sin familj genom att arbeta.
Det ska vara tryggt att åldras i Sverige. Det ska vara tryggt att vara sjuk. Men det ska inte vara tryggt att bryta mot lagen eller att inte vilja bidra. Vi behöver alla bidra efter förmåga. Bidra istället för att be om bidrag.
Sverige har en gång byggts starkt genom forna idoga generationer som såg efter samhället och sina familjer. Framgent behöver Sverige göra upp med jantelagen och välkomna människors drivkraft och de belöningar som följer. Genom individers framgång skapas möjligheter för var och en. Det skapar också tillväxt, jobb och kapital till välfärden. I detta blir det vår centrala uppgift att åter göra Sverige till ett land där morgondagens entreprenörer önskar bygga och växa sina verksamheter. Sverige behöver ett meritokratiskt samhälle, inte ett identitetspolitiskt. Den toxiska debatten där vi önskar förfördela människor beroende på irrelevanta attribut behöver vi lägga till historien som en ryggradslös skämskudde av identitetssökande karriärpolitiker.

Var individ som önskar bidra till Sveriges framfart och som också kan och ämnar göra så bör ges en möjlighet att delta. En del av att bli denna framgångskraft innebär att göra upp med de krafter som önskar Sverige minskad yttrandefrihet eller vilka inte har eller vill ha möjlighet att delta på den svenska arbetsmarknaden. Vi behöver ett samhälle där vi inte dömer varandra för vår bakgrund men där vi alla förväntas delta på lika villkor. Detta innebär att göra upp med det segregerande bidrags- och skatteslöseriet.

Ett land som har världens sjätte högsta skatter ska inte vara ett skräckexempel för övriga länder i eskalerande kriminalitet. Ett sådant land ska inte ha hög arbetslöshet, falla i välståndsranking eller se en sådan massiv segregation och utanförskap hos utrikes födda. Adderat att Sverige har svag jobbtillväxt i privat sektor, välfärdens försörjare, skapar en oerhört oroväckande situation.

Samtliga som fortsätter propagera för högskattesamhällen, höga bidrag och identitetspolitiska satsningar finansierat av skattemedel kan inte tillskrivas som en borgerlig liberalkonservativ och frihetlig rörelse. Därför behövs MED. Vi är Sveriges liberalkonservativa frihetliga urkraft.

Nu siktar vi på riksdagen.

/Daniel Sonesson

Korta fakta

Namn: Daniel Sonesson
Födelseår: 1977
Bostadsort: Österåker
Yrke/titel: Entreprenör, VD
Familj: Sambo och två barn
Utbildning: Civilekonom
Politisk bakgrund: Moderat fram till 2000. Sedan lobbyverksamhet via näringslivet.
Fritidsintressen: Fotboll, crossfit, schack, läser och skriver, brädspel

Framtidsvision: Vi behöver ge svenska medborgare friheten – och därmed också det personliga ansvaret – åter. I Sverige ska vi kunna åldras tryggt. I Sverige ska man kunna vara sjuk. Vi ska fostra och bygga om detta land till att fokusera mer på meritokrati, inte kön eller hudfärg. I ett starkt Sverige bidrar vi, vi tar inte ut bidrag. Vi är ett starkt kollektiv där samtliga individer både får och uppmuntras att ta plats och nå sin fulla potential. I mitt Sverige har vi gjort upp med jantelagen och inser att rättvisa är belöning efter insats. Vi inspireras av varandra och inser behovet av allas våra egenheter och färdigheter i ett sunt och starkt Sverige.

Politikområden jag brinner lite extra för: Skatte-, tillväxt och näringslivspolitik, anti-identitetspolitik, migrations- och integrationspolitik, kriminalpolitik.