Skip to main content

Våra politiker

Partistyrelse

Daniel Sonesson

Daniel Sonesson
Partiordförande

Mikael Flink

Mikael Flink
1:e Vice ordförande

Anna Danieli

Anna Danieli
Ledamot

Edward Nordén.

Edward Nordén
Ledamot
Talesperson: Jordbruk, Säkerhet och terrorism

Erik Kärnekull

Erik Kärnekull
Kassör

Erik Liungman.

Erik Liungman
Ledamot

Iréne Dahlby

Iréne Dahlby
Ledamot

Martin Lönnstam

Martin Lönnstam
Ledamot

Micael Östlund

Micael Östlund
Ledamot

Monika Råberg Hellsing

Monika Råberg Hellsing
Ledamot

Staffan Gunnarson.

Staffan Gunnarson
Ledamot
Talesperson: Integration, Migration

Anders Carlius

Anders Carlius
Suppleant

Fredrik Wilkens

Fredrik Wilkens
Suppleant

Håkan Gustafsson

Håkan Gustafsson
Suppleant

Stefan Pettersson

Stefan Pettersson
Suppleant