Skip to main content

Onödiga myndigheter

MED vill rensa upp i myndighetsträsket

Vi befinner oss i början av en kris. Hushåll tvingas till besparingsåtgärder och vi ser hur konkurserna ökar. Det är inte mer än rimligt att även staten drar ner på onödiga utgifter och bidrar till att mildra de negativa effekter som såväl hushåll som företag drabbas av. 

Här presenterar MED ett antal myndigheter som vi anser vara överflödiga eller av den karaktären att deras arbete kan utföras av andra befintliga myndigheter, lärosäten eller organisationer. Du som har följt MED tidigare lär känna igen en och annan av dessa myndigheter. MED har sedan 2018 pekat ut ca en fjärdedel av alla statliga förvaltningsmyndigheter som överflödiga på vår “svarta lista” och har drivit frågan om deras avveckling under ett antal år. Vi släpper inte dessa frågor, utan lägger nu i en ny, högre växel!

Varför gör vi detta?

Syftet är att påvisa hur skattebetalarnas pengar används samt även tjäna som inspirationskälla till regeringen för hur man kan minska statens omfång för att därigenom kunna spara in på skattemedel.

De myndigheter vi väljer att ta upp är sådana som främst ägnar sig åt ideologisk styrning, bidragsströssel eller helt enkelt inte bör vara något som drivs i offentlig regi.

“Låt aldrig en bra kris gå till spillo” lär Winston Churchill ha uttryckt. Med en borgerlig regering vid rodret så borde denna kris utnyttjas till att banta statsapparaten och minska skatteuttaget. Vi vill härmed bidra till det arbetet.