Skip to main content

MED Expat

Bor du utomlands?

Medborgare i Sverige har rösträtt, och detta inkluderar även de som bor utomlands, ibland kallade ”utlandssvenskar” eller ”expats”. Denna grupp utgör en betydande del av den svenska befolkningen, och det finns uppskattningar som pekar på att omkring 700 000 individer lever utanför Sveriges gränser, de flesta i Europa och USA.

Vem räknas som utlandssvensk?

De som officiellt räknas som utlandssvenskar är de som anmält till Skatteverket att man flyttat utomlands. Denna anmälan gör emellertid inte alla utlandssvenskar. Man bor utomlands, men är inte utskriven. Inte minst är det vanligt med temporära boenden, över året delar man boende i utland och Sverige. Därför är all statistik tämligen osäker.

Frågor som berör utlandssvenskar

Det finns specifika frågor som berör just utlandssvenskar. Valfrågor är ständigt återkommande eftersom många expats upplever att svenska utlandsväljare inte har någon prioritet. Det fungerar helt enkelt dåligt med tillgänglighet och annat, speciellt öppettider.

Andra frågor som berör expats är skattefrågor, frågan om garantipension, att förnya pass som ofta är besvärligt och extra kostsamt för utlandssvenskar, komplikationer vid återvändande med mera.

Kontakt

MED är på gång att etablera en ny sektion för expatfrågor. Har du intresse av eller synpunkter på utlandssvenskars situation är du välkommen att kontakta Gunnar Lundh på [email protected]

Gå med i vår Facebookgrupp:
Vänner till MED i utlandet