Skip to main content

Ansvar är grunden till tillit – Insändare Folkbladet

Tjänstemannaansvaret måste återupprättas. Det är rimligt att ifall man gör tjänstefel kan man få disciplinära åtgärder. På samma sätt som en sjuksköterska kan bli av med sin legitimation om tillräckligt många och allvarliga misstag görs så är det fullt rimligt att även tjänstemän får påföljder.