Skip to main content

Är livsmedel verkligen nödvändigt? – Ledarsidorna.se

Edward Nordén, lantbrukare och aktiv i Medborgerlig Samling, tar sig an den svenska livsmedelsproduktionen. En sektor som blivit mer och mer styvmoderligt behandlad av media och de politiska partierna som tycks ha glömt bort vad livsmedel fyller för funktion i allmänhet och hur produktionen av dessa har för roll i det svenska oberoendet.