Skip to main content

Artikel i Dagens Opinion om att distriktsordföranden för KDU Värmland går över till BF.

Uppstickarpartiet Borgerlig Framtid fortsätter att locka över från Alliansen. Den här gången är det KDUs distriktsordförande i Värmland Simon Sjögren som byter parti.