Skip to main content

Artikel i Värmlands Folkblad om att distriktsordföranden för KDU Värmland går över till BF.

KDU:s distriktsordförande i Värmland Simon Sjögren tar ett steg åt höger. Han lämnar KD och går över till Borgerlig Framtid.