Skip to main content

Att slå fast att prostitution aldrig är frivillig är totalitärt – Göteborgs-Posten

Handel med sexuella tjänster är ofta en i hög grad problematisk företeelse. Emellertid försvinner den inte bara för att förbud införs. En följd av att sexköp i sig förbjuds är att allt går under jorden, vilket ofta försvårar kampen mot människohandel och övergrepp. Sexarbetarna själva undviker kontakt med polisen, av uppenbara skäl, skriver Ilan Sadé och Emanuel Lindström, Medborgerlig samling.