Skip to main content

Corona är inget skäl för gymnasieamnesti – Expressen

Den som har haft förmånen att leva i ett annat land i ett halvt decennium, med gratis uppehälle och utbildning på skattebetalarnas bekostnad, är naturligtvis inget offer, skriver Staffan Gunnarson (MED) i en replik om gymnasielagen.