Skip to main content

Dagens riksdagspartier är nyanser av socialdemokrati – Debatt Realtid.se

Riksdagspartierna förefaller bara vara olika nyanser av socialdemokrati där skillnaderna i värderingar är så små att formalia, dagsopinion och taktiserande, snarare än ideologi, tillåts bli det som styr – skriver Erik Kärnekull och Carolin Nielsen, MED.