Skip to main content

De ansvariga för Sveriges svaga terrorlagstiftning söker nytt förtroende – Ledarsidorna.se

De återvändande personer, främst kvinnor, som tidigt enrollerat sig i IS rör sig idag helt fritt i samhället då Sverige både saknar lagstiftning och rutiner för att möta detta latenta hot. Men så hade det inte behövt bli om riksdagen tagit varningssignalerna på allvar 2013. Då lades ett förslag att Sverige i likhet med övriga EU skulle göra en översyn och täppa till hålen i lagstiftningen. Några av de ansvariga riksdagsledamöterna som avslog denna tanke söker nu förtroende för en mandatperiod till.