Skip to main content

De flyende statssekreterarna belyser svensk korruption – Debatt Altinget

Sverige har en svag maktdelning mellan regering, riksdag och myndigheter. Den folksuveränitetsprincip som i stället gäller måste reformeras, skriver Lennart Göranson, marknadspolitisk talesperson (MED).