Skip to main content

Debattartikel i Expressen om att könskvotering inte är jämställdhet.

Styrelseledamöter ska ses som de unika individer de faktiskt  är, precis som folk i allmänhet.Det är den enda  utgångspunkt man rimligen bör ha vid tillsättning av styrelser, skriver företrädare för Borgerlig framtid.