Skip to main content

Sveriges asylpolitik måste läggas om – Debattinlägg Svenska Dagbladet

Välfärdsstaten Sverige måste i väsentliga delar avvecklas om den omfattande asylinvandringen får fortgå. Vi kommer därför att jobba för en fullständig omläggning av Sveriges asylpolitik, så att endast ett förutbestämt antal asylansökningar per år kommer tas emot, skriver tre representanter för Borgerlig Framtid.