Skip to main content

Den ena pedagogiska metoden utesluter inte den andra – GP

Valet står inte mellan lågaffektivt bemötande och att bemöta barn med våld. Inte heller mellan helt passiviserade pedagoger eller studiero. Detta är en falsk dikotomi som båda sidor i debatten har en tendens att vilja förmedla. Vad det bör handla om är kompletterande metoder som utgår från barnens individuella behov, skriver Zanno Jacklin och Edward Nordén, Medborgerlig samling.