Skip to main content

Den politiserade ämbetsmannen skadar demokratin – Debatt Sydsvenskan

Utnämningsmakten bör förändras så att ämbetsmän utnämns utifrån förtjänst och skicklighet, i stället för utifrån politiska meriter, skriver Lennart Göranson, MED.