Skip to main content

Den ryska påverkanskampanjen kan krossas redan idag – Nyheter Idag

Slut på att ignorera samhällsproblem och i stället adressera dem, istället för att svartmåla kritikerna. Stopp för att låta små partier få inflytande över frågor – som migration – där majoriteten av väljarna körs över. Det är två exempel på åtgärder som effektivt skulle krossa försök olika försök till påverkan från Ryssland, skriver Fredrik Sander och Edward Nordén, Medborgerlig Samling. De föreslår också att Styrelsen för psykologiskt försvar återuppträttas.