Skip to main content

Det är inte sommarens torka som gör att svenska bönder går på knäna – Debatt Nyheter Idag

Just nu måste det akuta läget avhjälpas utifrån. Men därefter behöver svenskt jordbruk en svensk jordbrukspolitik som baseras på evidens, förnuft och balanserade avvägningar, skriver Edward Nordén och Anna Jung, MED.