Skip to main content

Det borgerliga sveket med coronafonden

För tre år sedan beslutade riksdagen om EU:s så kallade återhämtningsfond, NextGenerationEU, i folkmun kallad Coronafonden. Det är hög tid att reflektera över vilka partier som släppte fram beslutet att inteckna våra ungdomars framtid och till vilken nytta, skriver Daniel Sonesson och Pia Rundkvist från Medborgerlig Samling.