Skip to main content

Det finns en lösning av vårdkrisen – och den är inte alkohol – Debattartikel Eskilstuna-Kuriren

Sörmlands landsting är, av goda skäl, i vanrykte. Man klarar inte att hålla vårdgarantin, köerna växer, personal slutar och anmälningarna till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ökar. Människor far illa.

Att i detta läge dessutom tillåta sig att åter festa upp stora pengar som finansierats av skattemedel är skamligt.