Skip to main content

Det handlar om barn som skjuter andra i huvudet

”De politiker, företrädare för det så kallade civilsamhället och myndighetslobbyister som har drivit kampanj för att barnkonventionen skulle vara så fantastisk att den borde bli svensk lag borde vara så vänliga och förklara sig. Er kära konvention har nämligen länge kommit att användas som ett verktyg för att åsamka den ena ohyggliga skadan efter den andra” skriver Nyheter Idags krönikör Ilan Sadé.