Skip to main content

Direkt provocerande när de ansvariga partierna avfärdar kritik som hat – Nyheter Idag

Etablerade partier och dess företrädare sätter sig till doms över människor som reagerar och protesterar över samhällsutvecklingen. Reaktionerna betraktas som hat, som behöver begränsas. Gärna motiverat med att man ska skydda demokratin. Det är svårsmält att se dem som är direkt ansvariga för den situation samhället befinner sig i sätta sig till doms över de som sagt ifrån. Det är direkt provocerande, skriver Edward Nordén och Fredrik Körner, Medborgerlig Samling.