Skip to main content

Ekologisk latte i storstäderna mer opportunt än att säker självförsörjning – Ledarsidorna

Det är idag mer politiskt opportunt att prata om god ton i debatten och engagera sig i tillgången på ekologisk latte i storstäderna än svält i Afrika och grad av självförsörjning i Sverige. Den bekvämligheten kan komma att stå oss dyrt om balansen rubbas bara en aning menar lantbrukaren Edward Nordén.