Skip to main content

Eskilstuna behöver förbättra skolresultaten – Ekuriren

Nu är det valtider och alla partier tävlar om att ha bäst lösningar på samhällsproblemen och vallöftena haglar oavsett om man ingått i den styrande majoriteten eller inte.Torsdagen den 16 juni presenterade centerns toppkandidater i Eskilstuna hur man ska lösa skolfrågan och man vill satsa på elevhälsan, öka stöd till elever som behöver det samt förbättra samverkan mellan skolan och andra myndigheter.