Skip to main content

”Fel när skattebetalarna drabbas av upphandlingen i Jordbro”

Som framgått har Haninge kommun betalat 3,7 miljoner i förskott för modulbostäder.

Nu har förvaltningsrätten dömt kommunen för en felaktig upphandling, eller rättare sagt gjordes ingen upphandling när detta beslut fattades.