Skip to main content

Friheten förpliktar även för troende – Bulletin

Den som väljer friheten i Väst måste välja inte bara sin egen utan allas frihet: Såväl friheten att dyrka som att häckla det heliga. Sverige måste börja ställa krav på migranter att acceptera detta, skriver dagens debattörer Åsa Tallroth och Staffan Gunnarson (MED).