Skip to main content

Gäng och terrorister – en farlig kombination – Debatt Dagens Samhälle

Återvändande krigsvana terrorister för över kunskap om teknik och taktik till kriminella, skriver Edward Nordén, Marcus Brixskiöld, Lena Malmberg och Fredrik Sander (MED) samt Faw Azzat (M).