Skip to main content

Gör en konsekvensanalys av förbudet mot glyfosat – ATL

Ett glyfosatförbud drabbar konkurrenskraften hårt. Glyfosat, mest känt under namnet Roundup, har använts för ogräsbekämpning i decennier. Det är den vanligaste herbiciden och den anses generellt vara mindre farlig vid användning än flertalet andra mer selektiva ämnen.