Skip to main content

Göran Göransson: Ytterligare vägar ingår inte i kommunens kärnverksamhet

Replik till Treklöverns inlägg ”VI har en plan att finansiera vägarna i Kåseberga och Sandhammaren i YA 31 augusti”.