Skip to main content

Greta: martyren, kulten och förnekarna – Opinion Det Goda Samhället

Dt ärföga förvånande att ett fenomen som Greta Thunberg, som nu har skapat ringar på vattnet i hela världen, dök upp i just Sverige. Strävan efter fromhet är stark här.