Skip to main content

Grundlagsstadgade rättigheter kan aldrig mötas med våld – Ledarsidorna.se

Edward Nordén, MED, menar som reaktion på kravallerna i Linköping och Örebro att gränsen är nådd. Att det våld som förekommit är individens eget ansvar. Och att en provokation, som vilar på grundlagsstadgade rättigheter, inte någonsin kan mötas med våld i en liberal, sekulär demokrati.