Skip to main content

Henrik fick bort p-förbud vid Fruängsplan – Mitti

Sedan ett par år är jag aktiv i Medborgerlig samling och kandiderar till kommunfullmäktige. Trafiksituationen i Stockholm är en av partiets fokusfrågor. Vi är till exempel emot reduceringen av p-platser. Det är fel att dra ner på dem när elbilarna blir fler, säger han.