Skip to main content

Hög tid att slopa partistödet – Mariestads-Tidningen

Den statliga bidragsgivningen till de politiska partierna – det vill säga partistödet – såg dagens ljus i slutet av 1960-talet. Det är en händelse som ser ut som en tanke att det just var när de etablerade partierna började minska i medlemsantal som partistödet dök upp. Sedan dess har stödet bara vuxit och vuxit, allt medan partiernas medlemssiffror stegvis har sjunkit.