Skip to main content

Hög tid att välja väg i EU-politiken – Altinget

Den största delen av EU-budgeten går till utjämningspolitik som syftar till att utradera skillnaderna mellan olika medlemsländer, något som knappast är av intresse för vårt land. Stora bitar av budgetkakan måste skäras bort, skriver Medborgerlig samling.