Skip to main content

Höörs rykte står på spel – Expressen

Vi häpnar över avslöjandena att höga tjänstemän i Höörs kommun medverkat till att anställa sina egna barn till sommarjobb. Borta är allt tal om öppenhet och ansvarsfullhet, skriver Anna Jung, Maria Phersson och Anders Andersson vid Medborgerlig Samling i Höör.