Skip to main content

Hur ska landsbygdsbor kunna skydda sig? – Kvällsposten

I nuläget är landsbygdsbor lågt hängande frukt för våldsbenägna kriminella som vet mer om sina rånoffer än vad som är känt om rånarna. Landsbygdsrånarna utmanar allmänhetens förtroende för rättsstaten, skriver Anna Jung, Håkan Palm och Edward Nordén från Medborgerlig Samling.