Skip to main content

Hur skapar digitalisering likvärdighet? – Debattartikel Skaraborgs Allehanda

I en debattartikel i SLA den 20 december skriver ordföranden för Barn- och utbildningsnämnden, Paula Bäckman, om satsningarna som genomförts i Skövde kommuns skolor med avseende på digitalisering med huvudargumentet ”likvärdighet i skolan”. Leif Svensson, Medborgerlig Samling Skaraborg, ifrågasätter här på vilket sätt digitalisering skapar en mer likvärdig undervisning.