Skip to main content

Hur tänker Miljöpartiet runt klimatpolitiken egentligen? – Debatt i Nyhetsmagasinet Syre

Talet om att hela tiden ligga i framkant med klimatarbetet innebär i praktiken att produktion av konsumtionsvaror blir billigare utomlands, vilket leder till allt större import och ännu mer flytt av utsläpp utomlands – skriver Christoffer Lernö, Medborgerlig Samling, Talesperson Miljö/Energi